Bøyde armeringsnett til ringmur

Ved hjelp av standard matter og spesialmatter, kan Kamstål AS bøye mattekorger med jern opp til 12mm. Korgene kan bli opp til 6 meter lange. Mange entreprenører ser gevinst i denne type løsning, da korgene i de fleste tilfeller er så lette at man unngår kostnad med kran på byggeplass og kan bære ut korgene med hånd.