Dragerkorger med oppspenningskabler

På dette prosjektet ble det produsert dragere på 15m til 17m. Senteravstand på armering var i største fall på 100mm. Kamstål AS installerte alle innstøpningsdetaljer og oppspenningskabler ble montert før levering til byggeplass.