Prefabrikkert veggarmering til støttemur

I forbindelse med en massiv støttemur med fundament på 4,5m bredde og vegg på 5 meter høyde, ble all armering prefabrikkert hos Kamstål AS og sendt til byggeplass på elementflak. Lengde på enhetene var opp mot 7 meter. Dette prosjektet for Kunden har mottatt prefabrikkerte korger til de fleste løsningene og har bistått kunden til en god fremdrift.