Prefabrikkert vegg

Denne prefabrikkerte veggen ble dobbelarmert og utsparinger ble hensyntatt. Kunden trengte denne gangen bare å heise armeringen i forskalingen etter ankomst til byggeplass.