Prefabrikkert armering til tank

I forbindelse med en dreneringstank på Forus, ble det prefabrikkert armering i 3 deler. Hver del hadde følgende mål: L 7000mm, B 3500mm, H2600mm. Det tok under en dag å montere armeringen på byggeplass.