Våre prosjekt

Dragerkorger med oppspenningskabler

Les mer om prosjektet

Prefabrikkert vegg

Dobbelarmert veggarmering med utsparing.

Les mer om prosjektet

Prefabrikkert armering til tank

Ferdigsveist armering til Forus.

Les mer om prosjektet

Prefabrikkert veggarmering til støttemur

Ferdigsveist støttemursarmering.

Les mer om prosjektet

Heisgrube

Kamstål AS produserer mange heisgruber i løpet av et år. Denne heisgruben ble prefabrikkert til et boligprosjekt på Sola.

Les mer om prosjektet

Bøyde armeringsnett til ringmur

Bøyde armeringsnett som fundament og oppstikkende armering i ringmur. 2 kilometer med avbildet korg ble levert til kunden på et gartneri - prosjektet.

Les mer om prosjektet

Prefabrikerte kantdragere

Sveiste kantbøyler for betongplate er den mest benyttede tjenesten entreprenørene kjøper hos Kamstål AS. Avbildede korger ble levert til en trevarebutikk.

Les mer om prosjektet